Är kosttillskott farligt och behöver det regleras?


DN Debatt: ”Kraven på kosttillskott och energidrycker måste höjas”

I en artikel idag skriver Gerhard Larsson på DN Debatt om hur kosttillskott och energidrycker måste regleras för att stoppa farliga preparat. Kosttillskott blir mer och mer populärt vilket visas i en undersökning av en slumpmässig utbildningsgren på Universitetet i Örebro där 63% uppgav att de använder kosttillskott. På grund av det stora intresset från allmänheten behövs det enligt Larsson ett åtgärdsprogram där kosttillskott och energidrycker ska regleras.

Först måste vi definiera vad vi menar med kosttillskott. I ordets sanna mening syftar detta endast till något som man tar utöver kosten och alltså inte som ersättning för kost. När jag skriver kosttillskott syftar jag på vitaminer och mineraler som naturligt förekommer i kroppen och inte alternativa ämnen för prestationshöjning.

Min invändning till artikeln som Gerhard Larsson publicerade i DN idag är hur bilden av kosttillskott målas upp. Kosttillskott är ett mycket vitt begrepp som likt begreppet mat  innefattar både bra och dåliga varor. Det finns matvaror som är väldigt oförenliga med ett liv i god hälsa och som på lång sikt kan skapa allvarliga sjukdomar. Det är självklart att överdosering av vad som helst är dåligt för kroppen. I artikeln tas kosttillskott, med inriktning på att balansera sin näringsbalans, upp med prestationshöjande kosttillskott och energidrycker där de två sistnämnda är dokumenterat hälsofarliga (i varierande mängder) och har en negativ associering i media. Ett mycket onödigt drag som enligt mig kan få konsekvensen att personer får uppfattningen att kosttillskott är farligt i grunden.

Larsson går sedan vidare och väljer att inte skilja på dessa mycket olika sorter av tillskott och ökar därmed förvirringen. Han fortsätter med att tala om doping, hälsofarliga ämnen, beroendeframkallande ämnen och det är svårt att veta vad han syftar på. Kosttillskott i artikeln förekommer endast i samband med orden ohälsosamma, skadliga, beroendeframkallande och ger en mycket negativ klang till en typ av produkt som finns till för att hjälpa kroppens immunförsvar att bekämpa sjukdomar.

Jag håller med om att vi borde ha en granskning av vilka ämnen som finns i kosttillskott och skapa medvetande och näringslära men jag har en känsla av att vi syftar på olika saker. Larsson föreslår ett nationellt handlingsprogram där en av punkterna är:

4 En bred nationell information till allmänheten om effekter och risker med kosttillskott, liknande den som sker kring alkohol och narkotika.

I den här meningen hamnar kosttillskott i sammanhang som alkohol och narkotika som knappast anses vara gott för hälsan. Varför Larsson skriver med en så negativ inställning till kosttillskott som ämnar att stärka kroppens eget försvar är mycket konstigt och leder mig in på den sista kommentaren till den här artikeln.

Jag har inte några större invändningar till idén att kontrollera innehållet i kosttillskott för att minska risken för skador i samband med intag av kosttillskott men jag känner inte att en sådan kontroll kan utföras på ett objektivs sätt av livsmedelsverket. Detta beror på min generella kritiska inställning till stora ekonomiska krafter och hur dessa påverkar oss och vårt samhälle. Vi vet att det förekommer mutor mellan läkemedelsindustrin och läkare och bolag inom skiv- och filmindustrin som påverkar det svenska rättssystemet. Det skulle inte förvåna mig om läkemedelsbolagen har en strategi för att misstänkliggöra och stoppa användandet av kosttillskott. Detta beror inte på någon ogrundad rädsla för auktoriteter och staten utan från faktiska händelser där ekonomiska intressen påverkat processer som ska vara opartiska.

Artikeln är i mina ögon antingen mycket dåligt skriven eller medvetet skriven för att misstänkliggöra kosttillskott och skrämma iväg de som kanske funderat på att komplettera en näringsfattig kost med extra vitaminer och mineraler. Jag har själv tagit kosttillskott i flera år utan några problem men det är självklart att jag hade mått dåligt om jag hade tagit det som ersättning till mat eller i för stora mängder. Om ekonomiska intressen inte skulle ha ett så stort inflytande i våra samhälleliga processer skulle jag definitivt se livsmedelsverket som passande för uppgiften att kontrollera tillverkarna av kosttillskott. Till dess litar jag på att de som tar kosttillskott konsulterar en expert eller lär sig själv.

Referens

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.